Veselé Vianoce, milí poslucháči!

  • Príjemné prežitie vianočných sviatkov plných pohody a lásky v kruhu blízkych Vám zo srdca praje kolektív Rádia YES.