ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2020

Prežitie magického roku 2020 v zdraví, šťastí a úspechu, želá kolektív Rádia YES!