HOSŤ - Klub moderných učiteľov

V piatok 7. apríla Vám v relácií YES REGIÓN v premiére od 7.00 – 10.00 hod. a v repríze od 15.00 – 18.00 hod. prinesieme rozhovor s PaedDr. Evou Dzurkovou – zástupkyňou ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch a PaedDr. Soňou Kytnárovou – riaditeľkou ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch v spoločnosti ich žiačky Simonky.

Témou rozhovoru bude Klub moderných učiteľov okresu Topoľčany, ktorý sa venuje interaktívnemu vyučovaniu žiakov v rôznych počítačových programoch prostredníctvom cvičení a hier na interaktívnych tabuliach.