Rádio Yes - rádio Vášho regiónu. Prinášame Vám aktuálne dianie, populárnu hudbu pre všetky vekové kategórie, ale aj rozhovory so známymi osobnosťami, zaujímavé súťaže a omnoho viac...

REPRÍZA - rozhovor s primátorom Ing.Petrom Balážom

REPRÍZA - rozhovor s primátorom Ing.Petrom Balážom
V piatok 21.apríla Vám v relácii YES REGIÓN /od 7:00 hod. do 10:00 hodiny a v repríze od 15:00 hod. do 18:00 hodiny/ prinesieme reprízu rozhovoru s primátorom mesta Topoľčany – Ing. Petrom Balážom.

Rozprávať sa budeme o kultúrnych podujatiach v meste Topoľčany v najbližších mesiacoch, o rôznych investičných projektoch mesta (napr. výstavbe bytoviek na Gagarinovej ulici či nových detských ihrísk), ale aj o rekonštrukcii nadjazdu či stále rezonujúcej téme výrubu stromov na Ulici mieru.

Veselú Veľkú noc!

Veselú Veľkú noc!
Pekné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa oddychu a poho- dy vám, milí poslucháči, želá kolektív Rádia YES.

Vodičské oprávnenie na motocykel

Vodičské oprávnenie na motocykel
Autoškola SAŠAv Partizánskom ohlasuje otvorenie kurzov na vodičské oprávnenie pre všetky druhy motocyklov:


Vodičská skúška na malý motocykel do 50 cm3 - pre vek 15 rokov,
Vodičská skúška na motorku do 125 cm3 - pre vek 16 rokov,
Vodičská skúška na motorku do 35 KW - pre vek 18rokov,
Vodičská skúška nad 35 KW - pre vek 24 rokov.

Začiatok príslušného kurzu je maximálne rok pred uvedeným termínom, respektíve skúškou.
O bližšie informácie volajte pani Ziabovú, na telefónnom čísle: 0905 450 428 / www.sasa.pe

HOSŤ - primátor Ing.Peter Baláž

HOSŤ - primátor Ing.Peter Baláž
V stredu 12.apríla Vám v relácii YES REGIÓN v premiére od 7:00 hod. do 10:00 hodiny a v repríze od 15:00 hod. do 18:00 hodiny prinesieme rozhovor s primá- torom mesta Topoľčany – Ing. Petrom Balážom.

Rozprávať sa budeme o kultúrnych podujatiach v meste Topoľčany v najbližších mesia- coch, o rôznych investičných projektoch mesta (napr. výs- tavbe bytoviek na Gagarinovej ulici či nových detských ihrísk), ale aj o rekonštrukcii nadjazdu či stále rezonujúcej téme výrubu stromov na Ulici mieru. Viac sa dozviete z rozhovoru v relácii YES REGIÓN už v stredu 12.apríla.