Rádio Yes - rádio Vášho regiónu. Prinášame Vám aktuálne dianie, populárnu hudbu pre všetky vekové kategórie, ale aj rozhovory so známymi osobnosťami, zaujímavé súťaže a omnoho viac...

HOSŤ - primátor Ing.Peter Baláž

HOSŤ - primátor Ing.Peter Baláž
V stredu 12.apríla Vám v relácii YES REGIÓN v premiére od 7:00 hod. do 10:00 hodiny a v repríze od 15:00 hod. do 18:00 hodiny prinesieme rozhovor s primá- torom mesta Topoľčany – Ing. Petrom Balážom.

Rozprávať sa budeme o kultúrnych podujatiach v meste Topoľčany v najbližších mesia- coch, o rôznych investičných projektoch mesta (napr. výs- tavbe bytoviek na Gagarinovej ulici či nových detských ihrísk), ale aj o rekonštrukcii nadjazdu či stále rezonujúcej téme výrubu stromov na Ulici mieru. Viac sa dozviete z rozhovoru v relácii YES REGIÓN už v stredu 12.apríla.

HOSŤ - Klub moderných učiteľov

HOSŤ - Klub moderných učiteľov
V piatok 7. apríla Vám v relácií YES REGIÓN v premiére od 7:00 hod. do 10:00 hod. a v repríze od 15:00 hod. do 18:00 hod. prinesieme rozhovor s PaedDr. Evou Dzurkovou – zástupkyňou ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľ- čanoch a taktiež PaedDr. Soňou Kytnárovou – riaditeľkou ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch v spoločnosti ich žiačky Si- monky.

Témou rozhovoru bude Klub moderných učiteľov okresu Topoľčany, ktorý sa venuje in- teraktívnemu vyučovaniu žiakov v rôznych počítačových progra- moch prostredníctvom cvičení a hier na interaktívnych tabuliach.

TOP DANCING 2017

TOP DANCING 2017
25. ročník celoslovenskej NEZÁVISLEJ súťaže moderného a módneho tanca TOP DANCING 2017 sa bude konať v dňoch 08. - 09.04.2017 v Dome kultúry v Topoľčanoch.
Predstaví sa Vám 1500 ta- nečníkov z celého Slovenska v rámci tanečných kategórií disco, hip-hop, break dance, open, show, scénické choreografie či B-Boying / sólo (súťaž indivi- duálnych tanečníkov).
V sobotu bude súťažiť veková kategória juniori a mládež a v nedeľu mini a deti. Do poroty zasadnú osobnosti ako Marek „Lego Lass“ Brimus, Marek „Marow“ Homola, Katarína Roháčová choreografka TK NOVUM, Adam Kavec, Simona Machovičová, Maroš „Pearsboj“ Hrušovský tanečník a choreograf tanečného centra OUTBREAK v Košiciach a Ľuboš Ďurina.
Organizátorom podujatia je Mestské kultúrne stredisko Topoľčany.

JUBILANTI - oznam

JUBILANTI - oznam
Z dôvodu vysokého počtu želaní do relácie JUBILANTI NIE JE na tento víkend 25.3. - 26.3.2017 možné prijímať ďalšie.
Ak máte záujem o odvysielanie Vášho želania na ďalšie víkendy, naša redakcia je pre Vás naďalej otvorená od pondelka do stredy od 9:30 – 15:30 hod. a vo štvrtok od 9:30 – 15:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.