Rádio Yes - rádio Vášho regiónu. Prinášame Vám aktuálne dianie, populárnu hudbu pre všetky vekové kategórie, ale aj rozhovory so známymi osobnosťami, zaujímavé súťaže a omnoho viac...

VESELÚ VEĽKÚ NOC

VESELÚ VEĽKÚ NOC

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa oddychu a pohody vám, milí poslucháči, želá kolektív Rádia YES.

NAJKRAJŠIA LETNÁ PREDZÁHRADKA V MESTE TOPOĽČANY - SÚŤAŽ

NAJKRAJŠIA LETNÁ PREDZÁHRADKA V MESTE TOPOĽČANY - SÚŤAŽ

Mesto Topoľčany – Mestský úrad Topoľčany, vyhlasuje verejnú súťaž: ,,Najkrajšia letná predzáhradka v meste Topoľčany,,

Termín súťaže: 15.apríl – 15.september 2019

Ako sa zapojiť: Do súťaže sa môžu zapojiť občania, ktorí sa starajú už o jestvujúcu predzáhradku na verejnom priestranstve situovanom pred obytným domom. Predzáhradka by mala mať kvetinovú výsadbu v podobe záhonu, skalky alebo inej kompozície.

Viac...

ZBIERKA JEDLA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

ZBIERKA JEDLA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Mesto Topoľčany v spolupráci s Komunitou Sant Egidio vyhlasuje zbierku jedla pre ľudí bez domova.

Jedlo môžete prísť odovzdať dobrovoľníkom z Komunity Sant Egidio v piatok 19.04.2019 v čase od 14:00 do 14:30 hod. pri kostol Nanebovzatia Panny Márie.

„Keď máš nadbytok, nestavaj veľký plot, kúp si veľký stôl.“ Skúsme aj takto pozvať k nášmu stolu niekoho, kto to potrebuje viac ako my.

ROZHOVOR - s primátorkou mesta Topoľčany JUDr. Alexandrou Gieciovou

ROZHOVOR - s primátorkou mesta Topoľčany JUDr. Alexandrou Gieciovou

Vo štvrtok 11. apríla 2019 bude v relácii YES región v čase 7:00 – 10:00 hod., ako aj v jej popoludňajšej repríze v čase 15:00 – 18:00 hod. odvysielaný rozhovor s primátorkou Topoľčian JUDr. Alexandrou Gieciovou.

V rozhovore ohodnotí prvých 100 dní vo svojej funkcii, oboznámi o pripravovaných športových a kultúrnych akciách v meste Topoľčany, o zmene organizačnej štruktúry odborov na Mestskom úrade a o zriadení kancelárie prvého kontaktu. Informovať bude aj o zmene školských obvodov v Topoľčanoch a o pripravovaných ekologických akciách.

Repríza celého rozhovoru bude v stredu 17. apríla v relácii YES región.