Rádio Yes - rádio Vášho regiónu. Prinášame Vám aktuálne dianie, populárnu hudbu pre všetky vekové kategórie, ale aj rozhovory so zaujímavými hosťami, súťaže a omnoho viac...

NOVÉ OPATRENIA V TOPOĽČANOCH

NOVÉ OPATRENIA V TOPOĽČANOCH

➡️Nosenie rúšok na verejnosti je povinné a porušenie tohto nariadenia je postihnuteľné finančnou pokutou.
➡️Nová korona linka 038/5340 102, ktorá bude funkčná denne od 8:00 do 14:00 hod. Občania môžu požiadať o informácie súvisiace s mimoriadnym stavom - dostupnosť rúšok, pomoc seniorom a ohrozeným skupinám, dobrovoľnícka pomoc a pod.
➡️Pre verejnosť jw opäť otvorený zberný dvor.
➡️Mesto neuzatvára nájomné zmluvy na nové hrobové miesta, s výnimkou v prípade úmrtia.
➡️Mestská tržnica ostáva uzatvorená.
➡️ Od 1.4. 2020 sa nevyberá poplatok za školské kluby, materské školy ani jasle.
🔸Na cintorínoch ostáva uzatvorený prívod vody z dôvodu pretrvávajúcich nočných mrazov.
🔸 Preventívna celomestská deratizácia (v meste aj prímestských častiach Veľké a Malé Bedzany)sa zrealizuje v období od 31.3.2020 do 15.5.2020.

NOVÉ OPATRENIA V TOPOĽČANOCH

NOVÉ OPATRENIA V TOPOĽČANOCH

➡️Nosenie rúška je povinné všade mimo domova.
➡️Seniori majú vyhradené hodiny v obchodoch od 9:00 – 12:00.
➡️V nedeľu budú obchody zatvorené kvôli sanite.
➡️Rozostup medzi ľuďmi stojacimi v rade má byť aspoň 2 metre.
➡️Školy ostávajú zatvorené do odvolania.
➡️Vyhlásený je núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, predovšetkým v domovoch dôchodcov.
➡️Uzatvára sa činnosť denných stacionárov.
➡️Rušia sa povinné zdravotné prehliadky vo vzťahu k práci.
➡️Rušia sa vlaky zadarmo pre študentov.

RÁDIO YES - OZNAM

RÁDIO YES - OZNAM

Z dôvodu Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia  zo dňa 15.3.2020

Rádio YES pristúpilo k opatreniam proti šíreniu nákazy koronavírusom.

Kancelárie a štúdio sú pre verejnosť do 29.3.2020

ZATVORENÉ.

Obmedzená pracovná doba je od 9:30 hod. do 12:30 hod.

V prípade získania viac informácii volajte na tel. číslo: 038/3811561 v uvedených hodinách.

NOVÉ OPATRENIA V TOPOĽČANOCH

NOVÉ OPATRENIA V TOPOĽČANOCH

- VSTUP DO OBCHODOV, LEKÁRNÍ A AUTOBUSOV MHD, je povolený LEN s rúškom alebo s prikrývkou nosa a úst (šálom, bavlnenou látkou a podobne). Nákazu koronavírusom šírite aj bez toho, aby ste mali symptómy a prikrytie dolnej časti tváre akýmkoľvek spôsobom toto riziko čiastočne znižuje.

- MHD bude denne premávať podľa cestovného poriadku ako v sobotu.
- Pri narodení dieťaťa nie je nutné okamžité vybavenie RODNÉHO LISTU. 60 dní po narodení má dieťa má pokrytú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia matky.

- ÚMRTNÝ LIST nie je nutný na zabezpečenie pohrebu, ani na akýkoľvek iný úkon súvisiaci s pohrebom. Pozostalým postačuje lekárske potvrdenie. Pripomíname, že pohreby mestský úrad zabezpečuje iba vonku.

- Pre nutné odovzdanie akejkoľvek dokumentácie mestskému úradu využite prosím schránku v kancelárii prvého kontaktu (podateľni) od 8:00 do 11:00. V pracovných dňoch sa v čase od 8:00 do 14.00 dovoláte na čísla: 038/5340 101, alebo 103, alebo využite e-mail podatelna@topolcany.sk.

- Pre zamedzenie pohybu sa v meste ruší jarné upratovanie (nadrozmerného odpadu). Bežný zvoz odpadu ostáva nezmenený.