Rádio Yes - rádio Vášho regiónu. Prinášame Vám aktuálne dianie, populárnu hudbu pre všetky vekové kategórie, ale aj rozhovory so známymi osobnosťami, zaujímavé súťaže a omnoho viac...


Firma TRACHEA TEAM s.r.o. ponúka voľné pracovné miesto

Firma TRACHEA TEAM s.r.o. ponúka voľné pracovné miesto
TRACHEA TEAM s.r.o. ponúka uchádzačkám o voľné pracovné miesto pozíciu – samostatná  krajčírka  pre zákazkovú čalúnnickú výrobu

Ide o jednozmennú pracovnú dobu na trvalý pracovný pomer. Nástup je ihneď, ponúkaný plat od 730,- do 930,- Eur mesačne (brutto).    Stravovanie je zabezpečené v priestoroch firmy.
Zamestnancom firma ponúka: rôzne firemné akcie, vstupenky do wellnes, dochádzkový bonus, náborový jednorázový príspevok vo výške do 300,- Eur za dohodnutých podmienok a aj možnosť stabilizačnej firemnej bezúročnej pôžičky.
Požadovaná je:
 -  potrebná prax v odbore,
 -  zručnosť a ochota sa učiť nové veci.

Kontakt na tel.: 038/532 504,  0918 464 044 
alebo e-mail: trachea@trachea.sk
24.4.2017
18.4.2017

REPRÍZA - rozhovor s primátorom Ing.Petrom Balážom

REPRÍZA  - rozhovor s primátorom Ing.Petrom Balážom
V piatok 21.apríla Vám v relácii YES REGIÓN /od 7:00 hod. do 10:00 hodiny a v repríze od 15:00 hod. do 18:00 hodiny/ prinesieme reprízu rozhovoru s primátorom mesta Topoľčany – Ing. Petrom Balážom.

Rozprávať sa budeme o kultúrnych podujatiach v meste Topoľčany v najbližších mesiacoch, o rôznych investičných projektoch mesta (napr. výstavbe bytoviek na Gagarinovej ulici či nových detských ihrísk), ale aj o rekonštrukcii nadjazdu či stále rezonujúcej téme výrubu stromov na Ulici mieru.

Veselú Veľkú noc!

Veselú Veľkú noc!
Pekné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa oddychu a poho- dy vám, milí poslucháči, želá kolektív Rádia YES.
14.4.2017
7.4.2017

Vodičské oprávnenie na motocykel

Vodičské oprávnenie na motocykel
Autoškola SAŠAv Partizánskom ohlasuje otvorenie kurzov na vodičské oprávnenie pre všetky druhy motocyklov:


Vodičská skúška na malý motocykel do 50 cm3  - pre vek 15 rokov,
Vodičská skúška na motorku do 125 cm3 - pre vek 16 rokov,
Vodičská skúška na motorku do 35 KW -  pre vek 18rokov,
Vodičská skúška nad 35 KW -  pre vek 24 rokov.

Začiatok príslušného kurzu je maximálne rok pred uvedeným termínom, respektíve skúškou.
O bližšie informácie volajte pani Ziabovú, na telefónnom čísle: 0905 450 428   /    www.sasa.pe

HOSŤ - primátor Ing.Peter Baláž

HOSŤ - primátor Ing.Peter Baláž
V stredu 12.apríla Vám v relácii YES REGIÓN v premiére od 7:00 hod. do 10:00 hodiny a v repríze od 15:00 hod. do 18:00 hodiny  prinesieme rozhovor s primá- torom mesta Topoľčany –        Ing. Petrom Balážom.

Rozprávať sa budeme o kultúrnych podujatiach v meste Topoľčany v najbližších mesia- coch, o rôznych investičných projektoch mesta (napr. výs- tavbe bytoviek na Gagarinovej ulici či nových detských ihrísk), ale aj o rekonštrukcii nadjazdu či stále rezonujúcej téme výrubu stromov na Ulici mieru. Viac sa dozviete z rozhovoru v relácii YES REGIÓN už v stredu 12.apríla.
4.4.2017
3.4.2017

HOSŤ - Klub moderných učiteľov

HOSŤ - Klub moderných učiteľov
V piatok 7. apríla Vám v relácií YES REGIÓN v premiére od 7:00 hod. do 10:00 hod. a v repríze od 15:00 hod. do 18:00 hod. prinesieme rozhovor s PaedDr. Evou Dzurkovou – zástupkyňou ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľ- čanoch a taktiež PaedDr. Soňou Kytnárovou – riaditeľkou ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch      v spoločnosti ich žiačky Si- monky.

Témou rozhovoru bude Klub moderných učiteľov okresu Topoľčany, ktorý sa venuje in- teraktívnemu vyučovaniu žiakov v rôznych počítačových progra- moch prostredníctvom cvičení a hier na interaktívnych tabuliach.