Predseda Vlády SR Róbert Fico

Rozhovor s predsedom Vlády SR Róbertom Ficom,
zo dňa 31. januára 2014