Klub moderných učiteľov

Rozhovor so zástupkyňou Dzurkovou a riaditeľkou Kytnárovou zo ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch,  zo dňa 7. apríla 2017